ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

Wspomnienie o Mieciu Winiarskim

Zapraszamy do obejrzenia wspomnieniowej prezentacji o Mieciu Winiarskim.

UWAGA uczestnicy wycieczki Mała Fatra

Kazik Szczęsny przysłał mi dużo zdjęć z wyjazdu. Zdjęcia można sobie obejrzeć i zgrać w biurze koła PTT w godzinach dyżuru lub, po uzgodnieniu, bezpośrednio u mnie . L. Sz.

X Zjazd PTT Zakopane 11-12.06.2016

W dniach 11-12 czerwca 2016 r. w Zakopanem -Kuźnicach (siedziba TPN) odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Delegaci wysłuchali i przedyskutowali sprawozdania ustępujących władz oraz nakreślili kierunki dalszej działalności PTT. Obyły się również wybory nowych władz. Prezesem PTT został wybrany Wojciech Szarota z Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu. Ponadto do nowego Zarządu Głównego z naszego Oddziału weszli: Jolanta Augustyńska-sekretarz, Ludwik Szymański-skarbnik, Władysław Łoboz, Paweł Myślik, Aleksander Stybel - członkowie. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany Piotr Rutkowski-wiceprzewodniczący. A Zbigniew Smajder został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Wszystkim wybranym do nowych władz PTT serdecznie gratulujemy. Zarząd.

Koszulki z logo PTT [12.03.2016]

Są już do wykupienia zamówione koszulki z logo PTT i napisem "Koło w Tarnobrzegu". Cena koszulki - 40 zł. Płatność za koszulkę dowolna, gotówką lub przelewem. L.Sz.

Wpłaty na wycieczki (27.01.2016)

Przypominam o wpłacaniu  w terminie odpowiedniej kwoty za udział w naszych wycieczkach. Brak wpłaty, która stanowi potwierdzenie udziału, może skutkować brakiem miejsca w zamówionym przez nas środku transportu. L. Sz.